jump to navigation

Studium wykonalności: #3 Kryteria oceny systemu informatycznego Kwiecień 1, 2009

Posted by Lech Nowak in Blogroll, Jak uniknąć pomyłek?, koszt przedsięwzięcia, koszty eksploatacji systemu, kryteria oceny systemu informatycznego, procesy sprzedaży, studium wykonalności, uniezależnienie od dostawców.
2 Komentarze

Celem studium wykonalności jest udzielenie odpowiedzi na 3 podstawowe pytania:

  1. Czy przedsięwzięcie odpowiada na potrzeby Twoich klientów?
    (Odpowiedzi udzieliłeś już przygotowując ideę i wizję systemu sprzedaży.)
  2. Czy projekt jest możliwy do zrealizowania pod względem technicznym i jakie rozwiązania informatyczne będą optymalne przy jego produkcji?
    (Jest to tzw. studium wykonalności technicznej. W tym poście właśnie o nim piszę.)
  3. Jakie nakłady trzeba ponieść na budowę systemu sprzedaży i czy Twoja firma jest w stanie sfinansować produkcję systemu?
    (Oczywiście oszacowanie i planowanie budżetu jaki przeznaczacie na budowę systemu – zostawiam do oceny wg własnego uznania. W kolejnych postach będę jednak opisywał opisywał metody optymalizacji kosztów projektu)

(więcej…)

Reklamy